Групи

Ясла “Маймунки”

Ясла “Мечета”

Първа група “Славейчета”

Втора група “Зайчета”

ПГ 5-годишни “Веселите лъвчета”

ПГ 5-годишни “Смехорани”

ПГ 6-годишни “Бамби”