Начало

БАНКОВА СМЕТКА НА  ДГ № 186 „ДЕНИЦА“

ОБЩИНСКА БАНКА АД
IBAN: BG22SOMB91303143652300
BIC: SOMBBGSF

Таксите за допълнителни образователни дейности се заплащат на каса в детската градина, всеки ден между 08.00 ч. и 16.30 ч.